Mr. Marshall Presnick - Giám đốc khối Học viện AG Five-Star English

Mr. Marshall Presnick - Giám đốc khối Học viện AG Five-Star English

 Thu, September 28, 2017

Là người có kinh nghiệm lâu năm ở các vị trí giám đốc học thuật, điều phối viên học thuật và xây dựng chương trình tiếng Anh học thuật, thầy Marshall Prenick được tin tưởng giao phó trọng trách Giám đốc điều hành chuỗi học viện Anh ngữ AG Five-Star English tại Việt Nam. Trước khi đến Việt Nam, thầy Marshall từng làm việc tại nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Mỹ.

Zach Pinson - Giám đốc học thuật

Zach Pinson - Giám đốc học thuật

 Mon, September 25, 2017

Với kiến thức uyên thâm của mình, công việc chính của thầy Zach Pinson là bồi dưỡng chuyên môn cho các giảng viên giảng dạy tiếng Anh và trực tiếp xây dựng khung chương trình cho các khóa học tại AG Five-star English.

Top